Ons Landgoed

Ons Landgoed

2000 hectaren landgoed gevestigd in Prata, een stad in de Provincie van Minas Gerais, dat deel uitmaakt van de Braziliaanse Cerrado ( een savanne-achtig gebied in het centrale westen van Brazilië). Beschikt met veel trots over de prestigieuze Rainforest Alliance Certifeid Sustainability zegel. Bovendien maakt het ook deel uit van het Neutral Livestock Project, met als doel het neutraliseren van broeikasgassen.

45% van ons landgoed ligt in oerbossen en wij voeren een project om de inheemse fauna te beschermen. Het belang voor dierenwelzijn, gefokt in de weide met daarbij het behoud van bijna de helft van het landgoed in inheemse bossen , bevestigen goede sociale-milieuvriendelijke en diervriendelijke praktijken in de productie van vlees.

Ons vee is een kruising tussen de angus en de zebu, vrij gefokt op een bosachtige weide waardoor de temperaturen lager blijven in de warme Braziliaanse zomers/lente en er veel schaduw en minder wind is. Dit is niet alleen goed voor het welzijn van de dieren, maar ook zorgt het voor minder co2 uitstoot. Het vee wordt gevoerd van grasland en plantaardige eiwit-energetische supplementen; zonder hormonen of antibiotica. Deze speciale en toegewijde zorg is ook meteen terug te vinden in de smaak van het vlees.

X
loading
About Us - Gran Beef Meat Co. - Healthy Life!!!

Our cuts


Striploin
Ribeye
Bavette
Tenderloin
Rump Tail
Picanha


Our farm

2000 acres located at the municipality of Prata in the state of Minas Gerais, being part of the biome Brazilian Cerrado. Proudly boasts the prestigious Rainforest Alliance Certified Sustainability seal. Additionally, being part of the Neutral Livestock Project, aiming to neutralize the greenhouse gases .

We keep 45% of our land in native forests and a run a project to protect the native fauna. The concern for animal welfare, always raised on pasture plus the preservation of almost half of the land in native forests attests to good socio-environmental and animal welfare practices in beef production.

Our cattle is half-blood angus/zebu raised free on a forest-pasture integration that promotes lower temperatures on the hot Brazilian summer and spring, lot of shade and less wind,

promoting animal welfare plus greenhouse gases mitigation. The animals are feed with pasture plus plant based protein-energetic supplements; free from hormones and antibiotics. All this dedicated special care directly reflects on the taste of the meat.